PISTIS SOPHIA
Putovanie  po Slovensku s mariánskou piesňou

Metamorfózy

Neobvyklé spojenie spevu, pohybového umenia - eurytmie, hovoreného slova a výtvarného umenia.

Čítať ďalej

Inšpirácia


Jej život

Život jej - zložitá otázka                                                                        priezračnosť snivá                                                                                       ženskosť pravá                                                                                                         čistota svätá                                                                                                              i bolesť dravá                                                                                                        jej trojnosť záhada neznáma                                                                               len náznakom cítená                                                                                             len zasväteným známa                                                                                            ale v každej duši hľadaná                                                                                 poéziou, maľbou a hudbou ospevovaná                                                              Mária Sofia                                                                                                      náruč cieľ i cesta sama

Perla Perpetua VoberováPUSTITE SI UKÁŽKU Piesne Ave Maria

Eduard Tregler Ave Maria


https://www.youtube.com/watch?v=qtybtP4BkhY