Program

30. júna 2017

Svadobná pieseň na text Andreja Sládkoviča a melódiu Richarda Wagnera

evanjelický kostol Banská Štiavnica

5. júla 2017 štvrtok

Umelecké pásmo piesní a poézie

 "Elke venované"

obec Staré pri Michalovciach vo večerných hodinách

7. júla 2017 piatok

Umelecké pásmo mariánskych piesní 

Kostol sv.Mikuláša Inovce 

14. júla 2017 piatok

Dom u Bielej ruže

Metamorfózy - maľovanie s Janou Baníkovou 

Pistis Sophia -  umelecká slávnosť so spevom a eurytmiou 

15. Júla 2017 sobota

Kostol sv.Jána evangelistu

Banská Belá pri príležitosti výročia Panny Márie Karmelskej

Ave Maria - koncert mariánskych piesní 

16. júla 2017 nedeľa

Koncert starých mariánskych piesní 

Ilija blízko Banskej Štiavnice  

Na leto 2018 pripravujeme

Rotunda, Starý zámok Banská Štiavnica

Metamorfózy života - vernisáž výstavy s krátkym koncertným vystúpením

Koncert pre Elku Staré

Kostol svätého Mikuláša Inovce

Umelecká slávnosť 

Dom u Bielej ruže

Márie Karmelskej Banská Belá

Koncert Ilija