METAMORFÓZY

Maľovanie s Jankou Baníkovou

                            

Biografia

Jana Baníková

Vyštudovala odbor reštaurátorstvo a konzervátorstvo na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Spolu s manželom dlhodobo podniká v rodinnej firme v oblasti reštaurovania kameňa.

V roku 2013 ukončila eurytmické vzdelávanie Anna Sophia v Bratislave a v roku 2016 štúdium goetheanistického umenia a antroposofickej umeleckej terapie na Akadémii Raphael v Bratislave. Odvtedy pôsobí samostatne ako slobodný umelec a antroposofický umelecký terapeut.

Jej výtvarná tvorba zrkadlí témy, ktoré ju bytostne zaujímajú - predovšetkým sú to otázky pôvodu človeka, zmyslu jeho života, otázky premeny - metamorfózy života a jeho prirodzené zákonitosti. Z jej obrazov vyžaruje svetlo, pokoj, harmónia a snaha o čo najpravdivejšie imaginatívne vyjadrenie týchto fenoménov prostredníctvom kresby a maľby. Používa techniky umožňujúce plynulý svetelný prechod a kontrast, hlavne akvarel a uhoľ.

Tri tváre Madony v metamorfóze svetla - 14.7.2017 piatok v Dome u Bielej ruže.

Terapeutické a veľmi príjemné maľovanie do mokrého podkladu v dvoch dvojhodinových blokoch nám umožnilo prežiť stretnutie s farbou ako duchovnou skutočnosťou a poodhaliť jej kvality a premeny, skryté za závojom všedného dňa. Na základe Goetheho náuky o farbách sme sa pokúsili precítiť jemné farebné prechody metamorfózy slnečného svetla počas dňa.