Hudba

Staré mariánske piesne v podaní:
Perla Perpetua Voberová 

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte v Bratislave, klasický spev na Konzervatóriu v Topoľčanoch a pohybové umenie eurytmiu na umeleckom vzdelávaní v Prahe a Norimberku.

Organizuje umelecké slávnosti, koncerty a predstavenia, kde spája eurytmiu, spev, divadlo spojené s vernisážami obrazov.

viac na: www.spiritualneumenie.sk   www.spiritualneumenie.wbl.sk  www.spiritualneumenie.webnode.sk

Hana Blochová

Študovala sólový spev a interpretáciu stredovekého spevu. Ako vedúca súboru starej hudby Kvinterna se zameriava hlavne na stredovekú hudbu 12. - 15. storočia. Študovala tiež hru na klavír, organ, priečnu flautu a harfu. Hrá na repliky stredovekých hudobných nástrojov: organový portatív, gotickú harfu, psalteriu a zobcové flauty. Vystupuje sólovo, so súborom Kvinterna alebo ďalšími súbormi starej hudby.  V rokoch 1992 - 2012 pôsobila jako riaditeľka Festivalu starej hudby v Českom Krumlove. Sólovo alebo s Kvinternou vystupuje v ČR i v zahraničí.