Filozofia a Inšpirácia

Sol de stella                                                   Slnko vychádzejúcej z hviezdy

Sol occasum nesciens                                  Slnko nikdy nezapadajúce

Stella semper rutilans                                   Hviezda stále žiariaca

Semper clara                                               Stále jasná

Sicut sidus radium                                Ako z hviezdy vyšľahol lúč

Profert Virgo filium                                 Tak z Panny vyšiel syn

Pari forma;                                             Tým istým spôsobom;

Neque sidus radio                                 Ani hviezda lúčom                                                                                               Neque mater filio                                  Ani Panna synom                                      

Fit corrupta                                       Neboli porušené 

Putovanie so starou mariánskou piesňou po Slovensku najmä v blízkosti Banskej Štiavnice umocnené krásnymi obrazmi

Neváhajte a vdýchnite čarovnú atmosféru a preneste sa na chvíľu do inej dimenzie prostredníctvom spevu, eurytmie a čarovných obrazov

Z programu piesní:
1. Hildegarda von Bingen - Ave generosa
2. Aire de Mujer
3. Anonymus Stella Splendens
4. Antoine Busnoys - Fortuna desperata
5. Serena mente jubila
6. En passant par la Lorraine
7. Garde Virgo Mater                               8. A Virgen                                               9. O gloriosa Domina                               10. O Virgo splendens                             11. In hoc anni circulo                               12. Francesco Landini - Ecco la primavera                                                13. Slavíček Rajský - Nitida Stella  14.Solis previa